Analiză Matematică II

Cursul de Analiză Matematică II se adresează studenților din anul I, al doilea semestru, specializările Matematică,  Matematică-informatică, Informatică și Informatică economică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, link.

Curs 1: Aici este introdusă noțiunea de șir de puncte din \mathbb{R}^n.

Curs 2: Aici este introdusă noțiune de limită într-un punct a unei funcții vectoriale. Continuitatea funcțiilor de mai multe variabile.

Curs 4: Aici sunt prezentate  câteva rezultate referitoare la noțiunea de diferențială a funcțiilor de mai multe variabile.

Curs 5: Aici este descrisă o modalitate de studiu a punctelor de extrem (local) ale unei funcții reale de mai multe variabile reale.

Curs 6: Aici este introdusă noțiunea de integrală Riemann.

Curs 7: Aici sunt prezentate câteva criterii de integrabilitate Riemann.

 


Pentru realizarea acestor materiale s-au folosit lucrările:

  1. Bărbosu,Dan & Horvat-Marc, Andrei & Lauran, Monica, Lecții de analiză matematică pentru ingineri, BiblioPhil, Baia Mare, 2013. ISBN: 978-606-93094-9-0
  2. Coroian, Iulian, Analiză matematică. Calcul diferenţial, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2003 – link
  3. Horvat-Marc, Andrei, Analiză matematică prin exerciţii şi probleme, Risoprint, Cluj-Napoca,  2009