Miscellaneous

Lucrarea de licență/disertație este punctul final al anilor de studii postuniversitare. Este vorba despre o creație personală a studentului, pentru realizarea căreia se pot folosi diverse surse științifice cu infiltrarea unor comentarii sau idei personale. Totodată poate fi vorba de organizarea după o viziune proprie, a unei teorii sau a unui set de noțiuni și rezultate existente. Disertația se apropie de exercițiul profesiunii (vezi...

Read More

Metodică

Metodica predării matematicii Matematica, deorece face parte din clasa ştiinţelor exacte, este aceeaşi în întreaga lume. Matematica trebuie văzută ca o ştiinţă abstractă şi deschisă, care nu acceptă interpretări decât în interiorul ei şi asta doar pentru a stabili structurile pe baza cărora se stabilește curriculum ei. Matematica, ca obiect de studiu în școală, se studiază pe tot parcursul perioadei de școlarizare, studiul ei nu se...

Read More