Lista cărţilor publicate

2021

Andrei Horvat-Marc, Nadia Barkoczi, Notițe de aritmetică. Rezolvarea unor probleme de matiematică prin metode specifice ciclului primar de învățământ, Editura U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 2021. ISBN: 978-606-737-530-5 (fragmente din lucrare pot fi consultate aici)

2019
Andrei Horvat-Marc, Ioana Tașcu, Mihaela Chira, Notițe de didactica matematicii, Editura U.T.PRESS, Cluj-Napoca, 2019. ISBN: 978-606-737-345-5


2014
Cozac Emil (cord.) & Andrei Horvat-Marc, Teste de evaluare a competențelor matematice: învățarea prin teste predictive, formative și sumative: clasa a VIII-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2014. ISBN: 978-973-47-1986-0


2013
Dan Bărbosu, Andrei Horvat-Marc și Monica Lauran, Lecții de analiză matematică pentru ingineri, BiblioPhil, Baia Mare, 2013. ISBN: 978-606-93094-9-0


2012
Andrei Horvat-Marc și Ioana Tașcu, O nouă listă cu exerciții de analiză matematică, BiblioPhil, Baia Mare, 2012. ISBN: 978-606-93094-1-4


2009
Andrei Horvat-Marc, Analiză matematică prin exerciţii şi probleme, Risoprint, Cluj-Napoca,  2009


2007
Cristina L. Macau (coord.), Vasile Pop, Dorian Popa, Dana Heuberger, Cristian Heuberger, Nicolae Mușuroia, Andrei Horvat-Marc, Gabriela Boroica, Gheorghe Boroica, Marcel Ivan, Bacalureat 2007 MATEMATICĂ, Profilul M1-1, Books Unlimited Publishing, București-Timișoara, p.256


2006
Vasile BERINDE, Andrei HORVAT-MARC, Ecuații diferențiale și cu derivate parțiale, CUBPRESS 22, Baia Mare, p. 186. ISBN (13) 978-973-9451-10-12-3


2005
Traian COVACIU, Marius CRĂCIUN, Andrei HORVAT-MARC, Mihai BOLOȘ, Culegere de probleme de matematică pentru clasele V-VIII, Ceconi, Baia Mare, p. 247.  ISBN: 973-86826-2-2


Dan BĂRBOSU, Andrei HORVAT-MARC, Ovidiu T. POP, Andrei BĂRBOSU, Matematici, pentru inginerii chimiști prin exerciții și probleme, Risoprint, Cluj-Napoca, 2005, p. 164, ISBN 973-751-046-1


2004
Vasile BERINDE, M. GĂVRILUȚ, Andrei HORVAT-MARC, Mathematics Competitions in Romania, Editura CUB PRESS 22, Baia Mare, 2004, p.72, ISBN 973-9451-06-3