Miscellaneous

Lucrarea de licență/disertație este punctul final al anilor de studii postuniversitare. Este vorba despre o creație personală a studentului, pentru realizarea căreia se pot folosi diverse surse științifice cu infiltrarea unor comentarii sau idei personale. Totodată poate fi vorba de organizarea după o viziune proprie, a unei teorii sau a unui set de noțiuni și rezultate existente. Disertația se apropie de exercițiul profesiunii (vezi [1]).

[1] Eco, Umberto. Cum se face o teză de licență: disciplinele umaniste. Iași: Polirom, 2014, p. 17.

[2] Andrei Horvat-Marc and Ioana Tașcu, Ghid pentru redactarea unei lucrări în vederea obținerii gradului didactic I, Didactica Matematică, Anul VII, Nr. 2, 2017 [.pdf]

Author: Horvat-Marc Andrei

Share This Post On

Submit a Comment