AM2-Curs-04

Diferențiala Fréchet

Definiție. Fie D\subset\mathbb{R}^n o mulțime deschisă, x^0\in D și f:D\to\mathbb{R} o funcție. Spunem că funcția f este diferențiabilă în sens Fréchet în punctul x^0 (sau simplu, f este diferențiabilă în punctul x^0) dacă există o aplicație liniară L_{x^0}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R} astfel ca pentru orice h=(h_1, h_2,\dots,h_n)\in\mathbb{R}^n pentru care x_0+h\in D să aibă loc relația

(1)   \begin{equation*} \lim\limits_{h\to \mathbf{0}}\,\frac{f(x^0+h)-f(x^0)-L_{x^0}(h)} {\|\,h\,\|}=0\,, \end{equation*}

unde \|h\|=(h_1^2+h_2^2+\cdots+h_n^2)^{1/2} este norma euclidiană din \mathbb{R}^n.

Dacă funcția f este diferențiabilă în punctul x^0, atunci aplicația liniară L_{x^0}\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}) se numește derivata în sens Fréchet sau derivata tare a funcției f în punctul x_0 și o notăm cu 

    \[L_{x^0}=f^\prime(x^0)\,,\quad x^0\in D\]

Atunci pentru orice h\in\mathbb{R}^n, funcția L_{x^0}(h) se numește diferențiala în sens Fréchet sau diferențiala tare a funcției f în punctul x^0\in D și se notează

    \[L_{x^0}(h)=f'(x^0)(h)=d f(x^0)(h)=d_{x^0} f(h)\,, \quad\for\;h\in\mathbb{R}^n,\;x^0+h\in D\]

TeoremăDacă D\subset\mathbb{R}^n este o mulțime deschisă, x^0\in D și f:D\to\mathbb{R} este diferențiabilă în sens Fréchet în x^0, atunci diferențiala în sens Fréchet a funcției f în punctul x_0 este unică.

Teoremă. O funcție diferențiabilă Fréchet într-un punct este continuă în acel punct.

TeoremăDacă D\subset\mathbb{R}^m este deschisă, x^0\in D și f:D\to\mathbb{R} este diferențiabilă în x^0, atunci diferențiala Fréchet a lui f în x^0 are expresia

(2)   \begin{equation*} d_{x^0}f(h)=\sum\limits^m_{i=1}\,\frac{\partial f}{\partial x_i} (x_0)h_i\,,\quad\for\;h=(h_1,h_2,\dots,h_m)\in\mathbb{R}^m. \end{equation*}

Teoremă. Fie D\subset\mathbb{R}^n este o mulțime deschisă, x^0\in D. Dacă funcția f:D\to\mathbb{R} este diferențiabilă în sens Fréchet în x^0, atunci există L\in\mathcal{L}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R}) și funcția \varphi : D \to \mathbb{R} continuă în punctul x^0 pentru care \varphi\left(x^0\right)=0 și

    \[f(x)=f(x^0)+L(x-x^0)+\|x-x^0\|\varphi(x),\; x\in D.\]

O aplicație a acestui rezultat se pate găsi în următorul Exemplu.