AM2-Curs-12

Integrale iraționale

Aici vor fi prezentate substituțiile lui Euler utile la determinarea primitivelor unor funcții iraționale prin reducerea la integrale raționale. Mai exact, vom considera integralele de forma

(1)   \begin{equation*} \int\limits_{\alpha }^{\beta }{R}\left( {x,\sqrt{ax^{2}+bx+c}}\right) dx, \end{equation*}

unde R(x,y)=\dfrac{P(x,y)}{Q(x,y)} este o funcție rațională în două variabile.

Integrala (1) se reduce întotdeauna la o integrală rațională dacă următoarele condiții sunt satisfăcute:

a) Q\left( {x,\sqrt{ax^{2}+bx+c}}\right) \ne 0, oricare ar fi x\in \left[\alpha ,\beta \right];

b) ax^{2}+bx+c\ge  0, pentru orice x\in \left[\alpha ,\beta \right];

c) a \ne 0 și \Delta =b^{2}-4ac\ne 0.

Reducerea unei integrale de forma (1) la o integrală rațională se poate realiza prin intermediul schimbărilor de
variabile ale lui Euler.

Cazul 1

Dacă a>0 se poate face schimbarea de variabilă

(2)   \begin{equation*} \sqrt{ax^{2}+bx+c}:=t-\sqrt{a}x, \end{equation*}

care implică 

    \[x:=u(t)=\dfrac{t^{2}-c}{2\sqrt{a}t+b}.\]

Deoarece t este o funcție continuă în variabila x,  dacă x parcurge intervalul \left[\alpha ,\beta \right], atunci t parcurge intervalul [t_{1},t_{2}], unde t_{1} și t_{2} se obțin din (2) pentru x = \alpha, respectiv x= \beta.

Atunci integrala (1) devine

    \[ \int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}{R(u(t),t-\sqrt{a}\cdot u(t))\cdot {u}^{\prime }(t)dt}=\int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}{R_{1}(t)dt}, \]

unde R_{1} este o funcție rațională în variabila t.

Cazul 2

Dacă c>0 se poate face schimbarea de variabilă

(3)   \begin{equation*} \sqrt{ax^{2}+bx+c}:=tx+\sqrt{c}. \end{equation*}

Se exprimă x în funcție de t și se obține 

    \[x=u(t)=\dfrac{2\sqrt{c}t-b}{a-t^{2}},\]

cu t\in \left[t_{1},t_{2}\right]. Integrala (1) devine

    \[ \int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}{R(u(t),tu(t)+\sqrt{c}){u}^{\prime }(t)dt}=\int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}{R_{2}(t)dt}, \]

unde R_{2} este o funcție rațională în variabila t.

Cazul 3

Dacă \Delta =b^{2}-4ac>0, adică trinomul de gradul doi ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_1\right)\left(x-x_2\right) are rădăcinile reale și distincte x_{1} \ne x_{2}.
Se poate face una din schimbările de variabilă

(4)   \begin{equation*} \dfrac{\sqrt{ax^{2}+bx+c}}{x-x_{1}}:=t \end{equation*}

sau

(5)   \begin{equation*} a(x-x_{2})=t^{2}(x-x_{1}). \end{equation*}

De aici se obține

    \[ x=u(t):=\frac{x_{1}t^{2}-ax_{2}}{t^{2}-a},\quad t\in [t_{1},t_{2}]\]

și

    \[ \sqrt{ax^{2}+bx+c}=\frac{a(x_{1}-x_{2})t}{t^{2}-a}. \]

Integrala (1) devine

    \[\int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}{R\left( u(t),\dfrac{a(x_{1}-x_{2})t}{t^{2}-a}\right) }u^{\prime }(t)dt=\int\limits_{t_{1}}^{t_{2}}{R_{3}(t)dt},\]

unde R_{3} este o funcție rațională în variabila t.


O listă cu integralele iraționale poate fi consultată aici.


Un exemplu pentru determinarea primitivei unei funcții iraționale poate fi găsit aici.