AM2-Curs-06

Integrala Riemann

Definiție. Numim diviziune a intervalului compact \left[a,b\right]\subset \mathbb{R} orice mulţime ordonată

    \[\Delta = \left\{a=x_0<x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1}< x_n = b \right\} \]

Vom nota cu \mathcal{D}iv\left[a,b\right] mulţimea tuturor diviziunilor intervalului compact \left[a,b\right]\subset \mathbb{R}.

Diviziunea echidistantă a unui interval este acea diviziune pentru care distanţa între oricare două noduri consecutive este aceeaşi, adică

    \[ \Delta_e = \left\{ x_i = a+ \frac{b-a}{n}\cdot i, \enskip i=\overline{0,n} \right\}\in \left[a,b\right]. \]

Definiție. Numim normă a diviziunii \Delta \in \left[a,b\right] numărul

    \[ \nu\left(\Delta\right) = \max\limits_{1\le i \le n} \left( x_i - x_{i-1} \right).\]

Practic, norma unei diviziuni este lungimea celui mai mare subinterval \left[x_{i-1},x_i\right]\subset \left[a,b\right], i=\overline{1,n} al diviunii \Delta.

Definiție. Fie \Delta \in \left[a,b\right]. Numim sistem de puncte intermediare asociat diviziunii \Delta orice mulţime

    \[\xi = \left\{ \xi_i , \enskip \xi_i \in \left[x_{i-1}, x_i\right], i=\overline{1,n} \right\}. \]

Vom nota cu P\left(\Delta\right) mulţimea tuturor sistemelor de puncte intermediare ataşat unei diviziuni \Delta \in \left[a,b\right].

Definiție. Fie \left[a,b\right] \subset \mathbb{R} un interval compact, f:\left[a,b\right] \to \mathbb{R} o funcţie mărginită, \Delta = \left\{a=x_0<x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1}< x_n = b \right\} o diviziune a intervalului \left[a,b\right] şi \xi = \left\{ \xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n \right\} un sistem de puncte intermediare ataşat diviziunii \Delta. Numim sumă Riemann asociată funcţiei f, diviziunii \Delta şi sistemului de puncte intermediare \xi, numărul real

    \[ \sigma\left(f,\Delta,\xi\right) = \sum_{i=1}^{n} f\left(\xi_i\right) \cdot \left(x_i - x_{i-1}\right). \]

Un exemplu de calcul al unei sume Riemann poate fi găsit aici.

Reprezentări grafice pentru diverse sume Riemann pot fi obținute aici.

Definiție. Fie f:[a,b]\to \mathbb{R} o funcția mărginită. Spunem că funcția f este integrabilă în sens Riemann pe intervalul compact [a,b] dacă există numărul real I astfel încât oricare ar fi șirul de diviziuni \left\{\Delta_n\right\}_{n\in\mathbb{N}^*} al intervalului [a,b] cu proprietatea că \lim\limits_{n\to\infty}\left\|\Delta_n\right\|=0 și oricare ar fi sistemul de puncte intermediare \xi=\left\{\xi_i\in[x_{i-1}, x_i],\,\, i=\overline{1,n}\right\}\in P\left(\Delta_n\right) să rezulte că

    \[\lim\limits_{n\to\infty}\sigma(f,\Delta_n,\xi)=I.\]

Numărul I se numește integrala definită (în sens Riemann) a funcției f pe intervalul [a,b] și se notează prin

    \[\int\limits_{a}^{b}{f(x)}dx.\]


Alte detalii referitoare la suma Rieman și integrala în sens Riemann pot fi găsite aici.

Exemple de calcul al integralei Riemann pot fi găsite aici.